O nas


Szanowni Państwo,

brols to geośrodowiskowe biuro projektowe posiadające swoich odbiorców na rynku usług geologicznych, środowiskowych,
jak też w obszarze zadań związanych z GIS, geochemią, geostatystyką 
oraz oczyszczaniem środowiska gruntowo-wodnego.

Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci, którzy od ponad 20 lat realizują prace dla największych podmiotów polskiego przemysłu: (m in. PKN Orlen S.A., PGNiG S.A., KGHM, Grupa Azoty S.A.), usług (m. in. PKP PLK S.A.), a także jednostek samorządu terytorialnego i RDOŚ. Nasi eksperci posiadają zarówno poświadczoną wiedzę naukową (m. in. dyplomy międzynarodowych uczelni), jak też doświadczenie zawodowe (m. in. uprawnienia geologiczne, członkostwo w akredytowanym zespole do poboru próbek środowiskowych).

Niewątpliwym Naszym atutem jest także znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego (zadania własne gmin i powiatów), a także indywidualne nagrody i odznaczenia (m. in. odznaka honorowa za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nadawana przez Ministra właściwego do spraw środowiska, stopień inżyniera górniczego II stopnia, Nagrody Specjalne Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego). 

Doświadczenie oraz jakość oferowanych przez nas usług umożliwiają pozyskiwanie nowych klientów zarówno instytucjonalnych jak też prywatnych, a realizacja kolejnych zadań to przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań gwarantujących oczekiwany efekt oraz budowę dobrego wizerunku naszych Kontrahentów.

Z wyrazami szacunku i zaproszeniem do współpracy,

Dariusz Choromański
Właściciel